Objects changed since latest published version

 page 1 of 4    (total: 352)
Itemtype Item
TaskOpzoeken productinformatie Methanol
TaskOpzoeken detailinformatie ivm constructie T301
Attachmentattachments/hazards_substance/5/Methanol+Safety+Data+Sheet.pdf
LinkWikipedia methanol
LinkEPA methanol fiche
LinkTechnical information & Safe handling Guide of Methanol
ScenarioBrandschade aan kabelgoot
ScenarioFaling van een opslagtank door een externe brand
fire tree elementBeschrijf hier de gevolgen van een kabelbreuk
fire tree elementBreuk van kabels
fire tree elementBescherming tegen brand van de kabelgoot
fire tree elementBrand in of nabij kabelgoot
fire tree elementBrandende vloeistof valt op kabelgoot
fire tree elementPlasbrand onder de kabelgoten
fire tree elementWarmtestraling van brand in de nabijheid
fire tree elementFaling van de tank
fire tree elementDetectie van brand(gevaar) + activatie van het externe watersproeisysteem
fire tree elementExterne brand
EventBeschrijf hier de gevolgen van een kabelbreuk
EventBreuk van kabels
EventBrand in of nabij kabelgoot
EventBrandende vloeistof valt op kabelgoot
EventPlasbrand onder de kabelgoten
EventWarmtestraling van brand in de nabijheid
EventFaling van de tank
EventExterne brand
Protection layerBescherming tegen brand van de kabelgoot
Protection layerDetectie van brand(gevaar) + activatie van het externe watersproeisysteem
ScenarioLek in laad/los-verbinding - vrijzetting vanuit opslagtank
release tree elementVrijzetting inhoud van opslagtank (X ton product Y)
release tree elementDetectie lek + inblokken opslagtank
release tree elementLek in laad/los-verbinding
EventVrijzetting inhoud van opslagtank (X ton product Y)
EventLek in laad/los-verbinding
Protection layerDetectie lek + inblokken opslagtank
ScenarioContact met vloeistof bij afkoppelen flexibel
contact tree elementIntoxicatie en/of brandwonden
contact tree elementNooddouche met oogspoelfontein in de nabijheid
contact tree elementContact met de huid en/of de ogen
contact tree elementPBM: chemische handschoenen, bestendige overall en veiligheidsbril
contact tree elementVrijzetting product bij afkoppelen flexibel
contact tree elementLoskoppelen flexibel met inhoud
contact tree elementFlexibel wordt leeggemaakt vóór loskoppeling
contact tree elementFlexibel wordt gebruikt voor vloeistof
contact tree elementUitvoering van operationele handeling waarbij flexibel moet losgekoppeld worden
EventIntoxicatie en/of brandwonden
EventContact met de huid en/of de ogen
EventVrijzetting product bij afkoppelen flexibel
EventLoskoppelen flexibel met inhoud
EventFlexibel wordt gebruikt voor vloeistof
EventUitvoering van operationele handeling waarbij flexibel moet losgekoppeld worden
Protection layerNooddouche met oogspoelfontein in de nabijheid
Protection layerPBM: chemische handschoenen, bestendige overall en veiligheidsbril
Protection layerFlexibel wordt leeggemaakt vóór loskoppeling
Substanceacetyleen
Substancebuteen
Substancechloor
Substanceethylacetaat
Substancemethanol
Substancewater
Substancezuurstof
Reactionverbranding acetyleen
Reactionverbranding buteen
Reactionverbranding methanol
Reactionvorming zoutzuur
CommentComment by Vansina Peter
CommentComment by Vansina Peter
ScenarioExterne corrosie door blootstelling aan atmosferische condities
ScenarioExterne corrosie door indringing van water onder tankbodem
degradation tree elementVrijzetting van de inhoud van de sectie
degradation tree elementLek
degradation tree elementInspectie + corrigerende actie
degradation tree elementCorrosie
degradation tree elementBlootstelling aan atmosferische condities
degradation tree elementBeschermende verflaag
degradation tree elementOnderdeel opgesteld in open lucht
degradation tree elementVrijzetting van de inhoud van de tank
degradation tree elementLek
degradation tree elementInspectie + corrigerende actie
degradation tree elementCorrosie
degradation tree elementIndringing van water onder tankbodem
degradation tree elementWaterdichte afdichting tussen tankwand en fundering
degradation tree elementTankterpen aflopend van de tank weg
degradation tree elementTank in contact met grond
EventVrijzetting van de inhoud van de sectie
EventLek
EventCorrosie
EventBlootstelling aan atmosferische condities
EventOnderdeel opgesteld in open lucht
EventVrijzetting van de inhoud van de tank
EventLek
EventCorrosie
EventIndringing van water onder tankbodem
EventTank in contact met grond
Protection layerInspectie + corrigerende actie
Protection layerBeschermende verflaag
Protection layerInspectie + corrigerende actie
Protection layerWaterdichte afdichting tussen tankwand en fundering
Protection layerTankterpen aflopend van de tank weg
section tree elementOpslag grondstoffen